ייצוג מעסיקים

משרדנו מייצג מעסיקים בבתי הדין לעבודה כמעט בכל קשת הנושאים הנוגעים למשפט העבודה: סיום העסקה (פיטורים), פרישה, תחרות עובד בעסק לאחר סיום העסקה, זכויות עובדים ושכרם, הליכים בפני הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, גניבה ממעסיק, צווי מניעה והחזרה לעבודה, מכרזי עבודה ממשלתיים, הגנה מפני תביעות עובדים זרים / עובדים פלסטינאים (כולל יצוג בועדות הפריטטיות המרחביות בהתאם להסכם הקיבוצי בענף הבניה) וכיוצב'.

המשרד מעניק יעוץ משפטי שוטף במסגרת משפט העבודה, לרבות עריכת הסכמי שכר, הסכמי בכירים ופרישת בכירים, הגנה על קניין המעסיק בעקבות סיום העסקה, הסכמי סודיות ואי תחרות, הסכמי קבלנות משנה, סיום העסקה וכיוצב'.

כמו כן, משרדנו מעניק יעוץ בנוגע להתקשרות עם קבלנים חיצוניים לתאגיד, לרבות קבלני שירות, קבלני כוח אדם וייצוג בבית הדין לעבודה בגין תביעות של עובדי חברות כ"א במקרה של מודל העסקה משולש.