סכסוכים עסקיים

הסכסוך העסקי פנים רבות לו ומשרדנו מטפל ומייצג במגוון של סכסוכים עסקיים:

  • עבודות קבלניות – סכסוכים בין קבלנים ליזמים ובין קבלנים לקבלני משנה. ייצוג בבוררויות בנוגע לפרויקטים.
  • הפרת הסכמי זיכיון.
  • הפרת הסכמים לאספקת וקבלת שירותים.
  • הפרת הסכמי שיווק.
  • הפרת הסכמי תיווך.
  • בנקאות – ביטולי הגבלת חשבונות בנק למושכי שיקים ללא כיסוי. למשרדנו היכרות יומיומית ובלתי אמצעית עם משרדי עו"ד רבים המייצגים בנקים בהליכים אלה.